Hướng dẫn sử dụng bãi đậu xe đạp

Thời gian mở cửa

bãi đậu xe đạp ngầm phía Tây ga Himeji/bãi đậu xe đạp ngầm trung tâm trước ga Himeji

Từ 4 giờ 30 phút sáng đến 1 giờ 30 phút sáng hôm sau

bãi đậu xe đạp ngầm Otemae

Từ4:30 sáng đến 10:00 tối

Bãi để xe đạp trước ga Gochaku

Cả ngày

Phí đậu xe Miễn phí sử dụng tạm thời trong vòng 2 tiếng

bãi đậu xe đạp ngầm trung tâm trước ga Himeji / dụng bãi đậu xe đạp ngầm phía Tây ga Himejie
  Sử dụng tạm thời
( 1 lần trong 1 ngày )
Sử dụng định kỳ
Thông thường Giảm giá
1 tháng 3 tháng 1 tháng 3 tháng
Xe đạp 100yên 2,000yên 5,500yên 1,800yên 5,000yên
Xe máy 200yên 4,000yên 11,000yên

125cc trở xuống (ngoại trừ loại xe máy thùng bên ba bánh).

bãi đậu xe đạp ngầm Otemae
  Sử dụng tạm thời
( 1 lần trong 1 ngày )
Sử dụng định kỳ
Thông thường Giảm giá
1 tháng 3 tháng 1 tháng 3 tháng
Xe đạp 100yên 1,400yên 3,800yên 1,200yên 3,400yên
Xe máy 200yên 2,800yên 7,700yên

125cc trở xuống (ngoại trừ loại xe máy thùng bên ba bánh).

Bãi để xe đạp trước ga Gochaku
  Sử dụng tạm thời
( 1 lần trong 1 ngày )
Sử dụng định kỳ
1 tháng 3 tháng
Xe đạp 130yên 2,300yên 6,600yên
Xe máy 260yên 3,300yên 9,500yên

125cc trở xuống (ngoại trừ loại xe máy thùng bên ba bánh).

Thời gian bán vé sử dụng định kỳ

Bán vé sử dụng định kỳ từ 7 giờ đến 21 giờ. (Tuy nhiên, sẽ tạm dừng khi không có mặt người phụ trách)

Về việc sử dụng tạm thời
 • Trường hợp làm mất vé đậu xe thì hãy nộp báo cáo mất vé đậu xe.
 • Đối với những người trốn tránh việc chi trả phí đậu xe bất hợp pháp, sẽ bị yêu cầu bồi thường những thiệt hại gây ra cho thành phố.

Về vé sử dụng định kỳ

 • Đối với những người được miễn giảm, hãy xuất trình giấy chứng nhận người được hưởng trợ cấp bảo hộ sinh hoạt, giấy chứng nhận người khuyết tật về thể chất, giấy chứng nhận học sinh sinh viên (học sinh trung học phổ thông trở xuống), sổ tay chăm sóc y tế cho trẻ em khuyết tật cùng với đơn đề nghị miễn giảm.
 • Trường hợp bị mất vé sử dụng định kỳ thì hãy nộp đơn đề nghị cấp lại. Tuy nhiên, phải thanh toán chi phí cấp lại.
 • Trường hợp quên vé sử dụng định kỳ thì sẽ phải thanh toán phí đậu xe đã định.
 • Trường hợp sử dụng trái phép sẽ bị thu hồi vé sử dụng định kỳ, sẽ bị yêu cầu ngừng sử dụng và bồi thường thiệt hại cho thành phố.

Lưu ý khi sử dụng

 1. Thành phố sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào phát sinh trong cơ sở như trộm cắp hoặc hư hỏng, v.v…
 2. Hãy để xe đạp, v.v… vào vị trí quy định và khóa xe cẩn thận.
 3. Nếu đậu xe đạp, v.v… trong cơ sở hơn 14 ngày, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp xử lý dựa theo quy định. Tuy nhiên, ngoại trừ những người sử dụng định kỳ có vé sử dụng định kỳ hợp lệ.
 4. Nếu có những hành vi gây trở ngại cho việc quản lý như làm hỏng hoặc mất, v.v… thiết bị hoặc những thứ khác bên trong cơ sở sẽ phải bồi thường thiệt hại.
 5. Có trường hợp chúng tôi sẽ hạn chế việc sử dụng theo quy định nên rất mong được thông cảm.
 6. Bãi đậu xe này là dành cho mọi người. Hãy luôn sử dụng một cách sạch sẽ.

Bản đồ hướng dẫn trong cơ sở

Hướng dẫn sử dụng bãi đậu xe đạp ngầm trung tâm trước ga Himeji
Hướng dẫn sử dụng bãi đậu xe đạp ngầm phía Tây ga Himeji
Hướng dẫn sử dụng bãi đậu xe đạp ngầm Otemae